ข้อสอบฟิสิกส์นิวเคลียร์

ข้อที่

1  -  10

11  -  20

21  -  30

31  -  40

41  -  50

51  -  60

61  -  70 

71  -  75  

          

ดัชนีหน้า  1   2    3       5    6    7        10   11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21   

นำมาจาก ฟิสิกส์อะตอม  ของ  ผศ. อดิชาติ  บ้วนกียาพันธุ์ 

 ฟิสิกส์ราชมงคลต้องขอขอบคุณมากครับ

เครื่องมือทางโลหะวิทยาฟิสิกส์  แปลงหน่วยพื้นฐาน แปลงหน่วยพื้นฐานทุกหน่วย  thaisoft dictionary
Physics  2000 exploscience    คำถาม x-ray web
ชมรมฟิสิกส ในโลกวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์จุฬา School net
ศูนย์กลางคณิตศาสตร์  super string therory Education Technology ฟิสิกส์นเรศวร
โครงสร้างอะตอม  ไทยวิทย์  ภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน นักวิทยาศาสตร
การอ่านแผนที่เบื้องต้น  eduzone  ช่วงเวลาการค้นพบทางวิทยาศาสตร์
 ฟิสิกส์สงขลานครินทร์  explorezone.com  popularscience ฟิสิกส์เกษตรศาสตร์
แปลกแต่จริง     ภาพเครื่องบิน พจนานุกรมเสียง ภาพในอวกาศ
ปัญหาลับสมอง มุมคลายเครียด ความก้าวหน้าทางอวกาศ แบบฝึกหัดทดสอบตนเอง  
ภาพในอวกาศ  ภาพเครื่องบิน  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ   

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ              

                       อ   

นักวิทยาศาสตร

หน่วย

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน


หน้าแรกในอดีต

1    2    3    4    5    6   7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42  43  44


ต่อ 701 หรือ 702

  

 

 

M T h A ! 100HOT Sites