ข้อสอบเอนทรานซ์
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

 
ธรรมชาติมหัศจรรย์
บทความพิเศษ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ข้อสอบเอนทรานซ์ (ฟิสิกส์นิวเคลียร์)

  1.           จงเรียงอำนาจทะลุทะลวงของรังสี a,   รังสี  b , รังสี  g  ตามลำดับจากน้อยไปหามาก

  2.           ธาตุบิสมัธกัมมันตภาพรังสีมีเวลาครึ่งชีวิต 5 วัน  ถ้ามีสารนี้อยู่ 1 กรัม  หลังจากเก็บไว้ 15 วัน จะเหลือบิสมัธเท่าไร

  3.           มวลอะตอมของธาต    และ   คือ 1.0080 amu, 7.016amu  และ 4.0026 amu (1 amu = 931 MeV)  จงหาพลังงานในหน่วย MeV  (เลขนัยสำคัญ 3 ตัว)  ที่จะปลดปล่อยออกเนื่องจากปฏิกิริยาต่อไปนี้

  4.           ในสมการ        X  คืออะไร  (นิวตรอน)

5.                ในข้อ 5.1 – 5.4  ให้เลือก  , , ,   ต่อไปนี้

5.1                รังสีแกมมาคืออะไร

5.2          ในสมการนี้คืออะไร   

5.3          อนุภาคที่จะทำให้นิวเคลียสของยูเรเนียมเกิดฟิสชั่น คืออะไร

5.4                อนุภาคซึ่งได้จากการเปลี่ยน    เป็น    คืออะไร

6.             ธาตุกัมมันตรังสีชนิดหนึ่งมีเวลาครึ่งชีวิต 10 วัน ถ้าเก็บธาตุนั้นไว้จำนวน 24 x 1023  อะตอมไว้ 30 วัน จะเหลือธาตุนั้นกี่อะตอม

7.         ถ้าสามารถทำให้    ซึ่งมี 7%  ในธรรมชาติเกิดฟิสชั่นดังสมการต่อไปนี้ จะได้พลังงานเท่าใดต่อปฏิกิริยา  กำหนดให้มวลอะตอมของ    = 6.0151 amu. ,  = 12.000 amu, 1 amu = 930 MeV;

8.         ค่า A และ Z ของธาตุ X ในสมการต่อไปนี้คืออะไร  เมื่อ n คือนิวตรอน

            n +

9.         ในการทดลองเพื่อหาโครงสร้างของอะตอมรัทเธอร์ฟอร์ด  สรุปผลจากการที่อนุภาคอัลฟาเกือบทั้งหมดทะลุทะลวงแผ่นทองคำบาง ๆ ที่มีอะตอมของทองซ้อนกันอยู่ถึงประมาณ 400 อะตอม  ไปได้อย่างสะดวก  เนื้อที่ส่วนใหญ่ภายในอะตอมประกอบด้วยอะไรบ้าง

10.             ธาตุกัมมันตรังสีธาตุหนึ่งสลายตัวให้รังสีเบตาออกมา  ธาตุใหม่ที่ได้จะมีเลขอะตอมและเลขมวลเปลี่ยนแปลงอย่างไร

          

แบบฝึกหัดหน้าที่ 1    2    3    4    5       7   8   9   10   11    12   13     14

นำมาจาก ฟิสิกส์อะตอม  ของ  ผศ. อดิชาติ  บ้วนกียาพันธุ์ 

 ฟิสิกส์ราชมงคลต้องขอขอบคุณมากครับ

 

กรุณากดให้กำลังใจกับคนทำเว็บหน่อยครับ

 

 

 

M T h A ! 100HOT Sites